کاشف اسرار-اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان از بودجه دولت استفاده می کند و طبق مقررات دولت که بند یازدهم ماده هشتم  حقوق شهروندی در نظام اداری  مصوبه شورای عالی اداری بوده و برای سازمان تبلیغات اسلامی لازم الاجراست، تاکید دارد :”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد..

به گزارش کاشف اسرار، ضمانت اجرای آن شکایت به تخلفات اداری  برابر ماده هشتم قانون تخلفات اداری و نیز دادسرا عمومی و انقلاب برابر ماده 576 قانون مجازات بوده و حتی حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی -پیشرفت، بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از زمان انتصاب تاکنون نسبت به برپایی نشست های خبری گزینشی و تبعیضی از خبرنگاران اقدام کرده و حتی در برابر اعتراض مبنی بر اقدام خلاف مقررات دولت،گردنش از مو باریک تر نبوده و تمکین ندارد.

“سعیدی مهدوی” حتی روز گذشته نشست خبری برپا ولی باز هم از همه پایگاه های خبری فعال و تولید کننده خبر دارای مجوز از حکومت جمهوری اسلامی ،باز هم دعوت نکرد .

برابر بندهای اول و دوم ماده نهم مصوبه حقوق شهروندی ..اداری :” شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها ، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند”

“هم چنین “دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند”

طبق بند اول ماده 18 مصوبه، مسئولیت هیدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

النهایه با انتشار این گزارش،از آن جایی که مدیر کل تبلیغات اسلامی استان از بودجه دولت استفاده ولی از مقررات تبعیت ندارد ، آیا ” ارسلان زارع ” به عنوان استاندار”سنگ حمایت از مقررات در برابر سعید مهدوی به دل خواهد زد و با او برخورد می کند؟

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :