کاشف اسرار.ازاینرو،-ابوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه انزلی و هم چنین شوهر خواهر استاندار گیلان،دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرنگار  کاشف اسرار،مراسم یادبود پدر رضا مسرور و شوهر خواهر محمد علی نجفی؛متعاقبا اعلام می شود.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :