کاشف اسرار -معاون فرهنگی، اجتماعی،گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در همایش زیست عفیفانه که در چارچوب رویداد فرهنگی گوهرشاد با بیان اینکه مناطق آزاد باید عرصه ای برای ورود خانواده ها باشد و با حضور خانواده ها زیست عفیفانه نیز محقق می شود اظهار داشت: اگر بستر به گونه ای فرآهم شد که خانواده ها به راحتی در مناطق آزاد حضور پیدا کنند، این مناطق به گروه خاصی اختصاص پیدا نکرده و زیست عفیفانه محقق می شود.

مهدی حسین زاده ” طی سخنانی در این همایش با حضور معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در مرکز همایش ها و نمایشگاهی منطقه آزاد انزلی برگزار شدبا بیان انتقاد مطرح شده درباره مناطق آزاد که به حیاط خلوط تبدیل شده بود، تصریح کرد: در دولت عدالت و جمهوریت و در کلام آیت ا…رییسی تصدی گری مردم در اولویت است و در این میان از مناطق آزاد سئوال می شود نقش مردم کجاست و چرا تعاونی ها جایگاهی در مناطق ندارد و چرا ساکنان و بومیان مناطق آزاد بهره چندانی از منطقه ندارند؟

وی با اشاره به اظهار نظر شهید مطهری در بحث حجاب که مسئله اصلی تشخیص حضور زنان در جامعه است یا خیر یک طرح اشتباه در مسئله حجاب است، تأکید کرد: مسئله حضور بانوان نبوده بلکه مسئله اصلی جلوگیری از کالایی شدن زن است؛ چراکه در نولیبرالیسم به زنان به مثابه کالا نگاه می شود و به هر شیء،جسم و روح ارزشمندی که در جامعه امکان حضور دارد و وقتی زن کالا شد خودآرایی و بی حجابی معنا پیدا می کند.

این مسئول ،نظر اسلام را مخالف چنین برداشت و نگاهی به زنان عنوان کرد و با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری اضافه کرد: ما به عنوان انسان مسلمان باید به درک کالا نبودن زن نائل شویم و اینکه زنان ابزاری برای بهره‌مندی و تمتع نمی باشند و باید بدانیم ‌تقدس خانواده و زندگی زناشویی در این است که نگاه ما با نگاه نولیبرالیسم کاملاً متفاوت است و در دو جبهه مقابل قرار دارد.

حسین زاده آزادی از منظر اسلام را نه یک آزادی از تمام‌ قیود بلکه آزادی به معنای آزادی ایجابی و آزاد بودن در رسیدن به اهداف ارزشمند معنوی و الهی عنوان کرد و گفت: هدف اصلی باید بر زدودن نگاه کالایی نسبت به زن متمرکز باشد و این مهم در دولت عدالت و جمهوریت مسئله بانوان این کشور مورد توجه قرار گرفت، موضوعی که متأسفانه بعد از دوران جنگ روسای دولت های مختلف نسبت به این مسئله بی توجه بودند.

وی با بیان اینکه زمانی که بستر زیست عفیفانه و حجاب فراهم‌شد می‌توان از عدالت اجتماعی راجع به بانوان‌محترم صحبت کرد. چراکه با ارزشمند شدن زن خانواده ارزشمند شده و وقتی خانواده مورد توجه قرار گرفت پیشرفت نیز حاصل می شود.

معاون فرهنگی،اجتماعی،گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رویکرد معاونت متبوع خود در مناطق آزاد را حمایت از حضور خانواده ها به صورت کاملاً نظام مند اعلام کرد .

حسین زاده ” افزود: زمانی از اسلامی بودن منطقه آزاد می توان سخن گفت که عدالت اجتماعی در آن محقق شود وگرنه بهره مندی عده ای خاص کار ارزشمندی نیست و برهمین اساس از حضور تمام نخبگان،جوانان و فرهیختگان در راستای تأکیدات رییس جمهوری مردمی حمایت می کنیم و در گام نخست تعاونی های مردم تقویت می شوند تا ابتدا مردم در بهره های مناطق آزاد سهیم باشند.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :