کاشف اسرار – معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، اظهار داشت ؛ بیمارستان شهید بهشتی انزلی از لحاظ ساختاری و کیفی، تمامی شرایط آموزشی شدن را دارد .

کامران عزتی در دومین جلسه بررسی عرصه های کار آموزی ، کارورزی دانشجویان و آموزشی نمودن بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی ،تاکید کرد؛ به منظور اخذ مجوز جهت آموزشی شدن این بیمارستان،  اعزام دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه به  بیمارستان شهید بهشتی  لازم است  که  این امر ، همت و همکاری همه اعضای هیات علمی و تمامی گروه ها ی علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را می طلبد.

لازم به ذکر است ؛ در دومین جلسه بررسی عرصه های کارآموزی و کارورزی دانشجویان و آموزشی شدن بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی که در سالن اجلاس ( کارگاه ) شهید دکتر وحید منصف معاونت آموزشی  دانشگاه برگزار شد، روسای دانشکده های پزشکی ، واحد پردیس بین الملل دانشگاه و مدیران گروه های مربوطه نیز حضور داشتند ./

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :