کاشف اسرار – 29 مرداد ماه جاری سایت فرمانداری آستارا خبری از دیدار نماینده عالی دولت در شهرستان با با اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرد.

مدیر روابط عمومی فرمانداری که زیر نظر فرماندار فعالیت دارد در خبر دیدار ” عنایت رضایی پور ” از درج درست نهاد مقدس ” سپاه ” برآمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابا داشته و به شکل : ” س. پ.ا.ه ” منتشر کرده و طی دو روز گذشته اصلاح نشده است.

بدین وسیله مراتب انزجار از رفتار ناشایست مدیریت روابط عمومی و فرمانداری آستارا اعلام می گردد و انتظار می رور از این پس در انتشار اخبار مراتب رعایت وجود نهاد مقدس سپاه ” لحاظ بشود.

طبق ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی دذ نظام اداری ” دستگاه های اجرایی مکلف بر درست بودن اطلاعات ارائه شده دارند؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاری از خدشه باشد.

این جمله حضرت امام که «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود» برای تعارف یا افزایش روحیه پرسنل سپاه نبوده بلکه فرمایشی مسئولیت آور بوده است و تاکیدهای مکرر ایشان بر بقا و تقویت سپاه را در امنیت گذشته، حال و آینده ترسیم کرده است و تاکیدهای مکرر ایشان بر بقا و تقویت سپاه، گویای اعتقاد و اعتماد عمیق ایشان به این نهاد انقلابی است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :