کاشف اسرار.اواخر هفته گذشته یکی از مقامات گیلان که مدیر حرفه ای میانی می باشد در حال هدایت یک دستگاه خودروی سواری با پلاک قرمز دولتی در رشت مشاهده شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار اسرار،این مدیر در ساعت هفده در حال رانندگی و عبور از بلوار معلم تا جانبازان رشت دیده شد که سرنشین عقب آن خانمی با لباس غیر اداری بوده است.

بنا به اطلاعات دریافتی،این مدیر به تازگی دارای فرزندی شده که در زمان مبحوث عنه،پدرش با هدایت خودرو در حال عزیمت به مسیری بوده و مدیر یاد شده ادعا دارد فرزند تازه به دنیا آمده وی ،مریض و میخواسته به مطب پزشک ببرد.

اینک از استاندار گیلان سوال میشود آیا استفاده از خودروی دولتی و بیت المال مطابق با قوانین و آیین نامه های مملکتی می باشد یا خیر؟ اگر مطابق نمی باشد،آیا برخوردی صورت گرفته است؟

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :