کاشف اسرار -رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان، به منظور ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و دانشجویان در زمینه بهداشتی و درمانی و کمک موثر به مددجویان در جامعه، از آمادگی اورژانس استان جهت همکاری با آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه‌ها به منظور آموزش کادر مدیریت مدارس و همچنین دانشجویان و دانش آموزان منتخب، برای طی دوره تئوری و عملی تحت عنوان اورژانس یار خبر داد.

جمشید محمدی ” افزود: این افراد پس از طی دوره، با اخذ گواهی نامه می‌توانند در محل حادثه اقدامات حیاتی و نجات بخش را تا رسیدن نیروهای اورژانس ۱۱۵ انجام داده و نقش موثری برای جلوگیری از صدمات جسمی و روحی داشته باشند.

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :