کاشف اسرار – سرپرست معاونت خریدراهبردی و اسنادپزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان اعلام کرد ۱۰۰درصد نسخه نویسی در مراکز طرف قرارداد با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان و ۹۵ درصد نسخ در بخش غیر طرف قرارداد به صورت الکترونیک ثبت می شود.

محمد مهدی زهرابی ” با بیان اینکه از آغاز طرح نسخه نویسی الکترویکی تا کنون در گیلان تعداد ۵۵۵۰ پزشک در این سامانه ثبت نام نموده اند، گفت : مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان با هدف خدمت رسانی بیشتر و بهتر به بیمه شدگان و بازنشستگان با حدود ۵هزار پزشک در بخش خصوصی و دولتی قرارداد همکاری و خرید خدمت منعقد نموده است.

وی گفت :درحال حاضر ۱۰۰ درصد نسخ نویسی مراکز طرف قرارداد در استان بصورت الکترونیکی می باشد و این آمار در بخش غیر طرف قرارداد حدود ۹۵ درصد است که با هماهنگی های صورت پذیرفته با دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سازمان نظام پزشکی درصدد هستیم با اتخاذ تدابیر موثر آمار نسخه نویسی الکترونیک در بخش غیر طرف قرارداد نیز به ۱۰۰درصد برسد.

این مسوول با اشاره به اینکه مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان به ۱میلیو ن و سیصد وسی هزار بیمه شده تامین اجتماعی تحت پوشش از طریق ۲بیمارستان و ۱۳ مرکز درمانی ملکی سازمان بصورت مستقیم و عقد قرارداد با حدود ۲۳۰۰ موسسه و مرکز درمانی بصورت غیر مستقیم خدمات درمانی ارائه مینماید اظهار داشت: در ۷ ماهه اول سالجاری بیش از ۳ میلیون نسخه الکترونیک توسط مراکز طرف قرارداد به ثبت رسیده است .

زهرابی ” خاطر نشان کرد: از چالش های نسخه نویسی الکترونیک مسائل مربوط به زیرساختها می باشد( عدم پایداری سامانه ها بخاطر قطعی اینترنت یاکندی و حتی قطعی برق ) که در تلاش هستیم با پیگیریهای موثر و انعکاس این چالشها به نهادهای ذیربط، این موضوع مرتفع شود.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :