کاشف اسرار -مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان به اتفاق رییس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مدیریت درمان به منظور بررسی شرایط همکاران و نحوه خدمت رسانی به مراجعین از درمانگاه لوشان بازدید به عمل آورد و گفت : درمان لوشان نیازمند توجه و ارتقا است


 حسین ابراهیمی  در جمع همکاران این مرکز درمانی گفت، لوشان از شهرهای تاریخی با فرهنگی غنی است که با حدود ۳۰هزار جمعیت بیش از ۲۳هزارنفر تحت پوشش تامین اجتماعی دارد اما متاسفانه بدلیل دوری از مرکز استان دچار عقب ماندگیهای بسیار گردیده و نیازمند توجه بیشتر در همه زمینه ها بویژه در حوزه درمان می باشد، درصدد هستیم با تلاش مضاعف و یاری همکاران بتوانیم علاوه بر افزایش کیفیت خدمت رسانی، با انجام اقدامات موثر گامی در جهت ارتقا درمان این منطقه برداریم.

وی مهمترین هدف این بازدیدها را بررسی مسائل همکاران وبررسی نحوه خدمت رسانی به مراجعین عنوان کرد و گفت: توجه،پیگیری و  حل مسائل کارکنان از مهمترین اهداف این مدیریت است چراکه رفاه و رضایتمندی نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری و بهبود ارائه خدمت می گردد.

این مسئول  کمبود نیروی انسانی  را از مهمترین مسایل  و چالشهای این مرکز درمانی دانست و گفت: این مسئله باعث فشار کاری مضاعف به کارکنان و گاها موجب خلل در خدمت رسانی مطلوب به مراجعین می گردد، امیدواریم طی چند روز آینده با آغاز به کار نیروهای جدید این مسئله مرتفع گردیده و شاهد تحول خدمت رسانی در این مرکز درمانی باشیم
شایان ذکر است در ادامه این بازدید مدیر درمان تامین اجتماعی استان به اتفاق رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات از  ساختمان درمانگاه منجیل بازدید به عمل آوردند.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :