کاشف اسرار -شرکت کار و تامین وابسته به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز آشپز جهت مراکز تابعه مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در شهرهای رشت و لنگرود به صورت قرارداد شرکتی نیرو جذب نماید.

داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و سن ۲۵ تا ۴۰ سال از جمله شرایط متقاضیان میباشد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :