کاشف اسرار -طبق ماده 28 قانون جوانی جمعیت شهرداریها مکلفند در راستای آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان، تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقشهای مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایر سیاستهای کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روشهای مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی و فرهنگی و اجتماعی سقط جنین، اقدامات لازم از قبل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها را انجام دهند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ” کاشف اسرار ” ، وضعیت اجرای تکالیف عمومی دستگاه مندرج در مواد ۶ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۲۰ ۲۲ تباصر آن و تبصره ماده ۷۳ به تفکیک هر ماده به ذکر نمونه عمل کرد

ماده ۶ سابقه ای مبنی بر وجود خانه‌های سازمانی و شرایط مندرج در آن در این شهرداری مشاهده نگردید لیکن تعدادی از ساختمان‌های قابل سکونت با توجه به سابقه موجود در این حوزه در اختیار همکاران قرار گرفته است

ماده ۱۵ بند الف و ب از تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجوز جدیدی برای جذب استخدام نیرو در این شهرداری صادر نشده است و در صدور مجوز جذب و استخدام موارد مذکور حتماً رعایت خواهد شد

همچنین از سال ۱۴۰۰ تاکنون بر اساس بند د و بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شهرداری رشت اجرا شده و مراحل تبدیل وضع این افراد به طور  کامل اعم از تاهل و فرزندآوری برای همه مشمولین طی شده است

ماده ۱۶ با عنایت به بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ 23/ 8 / 1401 سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۴۰۱ از تاریخ 1/ 7/ 1401 حق عائله مندی

و اولاد به ترتیب از از 480/ 938 و 868/ 187 ریال به ۶/۱1۰/۸۴۲ ریال و 195/ 056/ 1 افزایش یافت در سال ۱۴۰۲ بر اساس بخشنامه سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی به شماره 3607 ت 61124مورخ ۱۴۰۲۰۱۱۵

حق عایله‌مندی و اولاد 720/174/9 ریال و 20/ 225/ 4 ریال تعیین شده که بر این اساس ماده ۱۶ رعایت شده است

بند الف ماده ۱۷ کلیه بانوان شاغل در شهرداری زایمان بهره‌مند شده و تولد موالید دوقلو تاکنون رخ نداده است چنین بانوان می‌توانند از دو ماه مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری استفاده کنند

بند به ماده ۱۷ بانوان شاغل در شهرداری مشمول نوبت کاری نمی‌گردند

بند پ ماده ۱۷ چنانچه درخواست دورکاری صادر گردد در کمیته مربوط به بررسی و در صورتی که با توجه به مشاغل آنها با رعایت قوانین و مقررات دورکاری موافقت می‌گردد. لازم به ذکر است که از تاریخ تصویب این قانون درخواستی صادر نشده است

بندت ماده ۱۷ کلیه بانوان بازنشسته در شهرداری رشت از تاریخ تصویب قانون مذکور با رعایت و منطبق بر قانون بازنشسته شده‌اند و در صورت وجود شرایط برای کاهش زمان بازنشستگی برای آنها لحاظ گردیده است

ماده ۲۰ کلیه کارکنان شهرداری که صاحب فرزند می‌شوند از مزایا حق مهد کودک ماهیانه به مبلغ ۲ میلیون ریال و هدیه تولد نوزاد به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و همچنین کسانی که ازدواج می‌کنند ۳۲ میلیون و ۱۹۲ هزار ریال به عنوان هدیه ازدواج به من می‌شوند

]
ماده ۲۲ در اجرای تبصره یک از ماده ۲۲ قانون مورد اشاره ضوابط و مقررات احداث اتاق مادر و کودک توسط شهرداری رشت تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری طی بند یک مورخ ۱۴۰۱۰۸۱۱ رسید و طی نامه شماره ۱۶ ۱۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱۰۸

ثبت سیستم اتوماسیون شهرداری مرکز ( پیوست ) و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده و در ادامه به کلیه حوزه‌های شهرداری منعکس شد

حالیه به استناد الزامات و تکالیف ابلاغ شده از طریق اسناد بالادستی موجود در این خصوص از جمله بند 12-1 سند پشتیبان الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک ابلاغ شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 04/ 05/ 1400 و همچنین بر اساس تکلیف ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 24/ 07/ 1400  این شهرداری درصدد است ضمن شناسایی اماکن مورد مراجعه مادران و کودکان که تحت اداره این شهرداری هستند نظیر : پارک‌ها ، پایانه‌ها و غیره یا اماکنی که تحت هدایت دستگاه دولتی قرار دارند نظیر :  فرودگاه‌ها ، بیمارستان‌ها و غیره و نسبت به برنامه‌ریزی و طراحی اتاق طراحی اتاق های مادر و کودک بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 15745 ( چاپ اول ) سال 1398 تحت عنوان ” اتاق مادر و کودک – الزامات عمومی ” اقدام نماید .. هم چنین موضوع ایجاد اتاق های مادر و کودک در مرمت کلیه بناهای تاریخی مورد تاکید این شهرداری می باشد .

تبصره ماده ۷۳ از تاریخ تصویب قانون مذکور نمونه مشابهی در شهرداری وجود نداشته است و دستورات وقوع با رعایت قانون مذکور انجام خواهد شد

دو – وضعیت اجرای تکالیف اختصاصی دستگاه مندرج در ماده های ۵ –۲۵ ۲۸ و ۳۲ قانون

ماده ۵ در خصوص اعمال تخفیفات مندرج در ماده ۵ قانون مزبور با توجه به بررسی‌های انجام شده تاکنون متقاضی مشمول این قانون به مناطق پنجگانه شهرداری مراجعه ننموده است


ضمناً به منظور اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و لزوم معرفی افراد واجد شرایط قانون مزبور ز مراجع ذی‌صلاح به شهرداری به مثابه قانون ایثارگران که تخفیفات مندرج در آن به افراد مشمول داشتن معرفی‌نامه از بنیاد صورت می‌پذیرد می‌بایست مرجع تشخیص و معرفی افراد واجد شرایط قانون حمایت خانواده خانواده و جوانی جمعیت مشخص و به شهرداری اعلام گردد

ماده 25 نیم بها بودن تعرفه‌های فرهنگی ،ورزشی و اماکن تاریخی ی‌بایست در تعرفه بهای سال جاری سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و نیم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری باید در تعرفه سال جاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر پیش بینی که پس از تصویب شورای اسلامی شهر رشت در دستور کار قرار خواهد گرفت
ماده ۲۸ این بخش توسط سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی با تولید موشن گرافی ،انتشار کتاب با عنوان مثبت ۳، جشنواره محله تئاتر خیابانی ارائه مشاوره‌های خانواده کاروان سلامت انجام شده است
ماده ۳۲ این بخش توسط سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی از طریق تبلیغات محیطی سطح شهر انجام شده است.
ضمناً در خصوص تخفیفات مندرج در ماده ۵ قانون مزبور تاکنون متقاضی مشمول این قانون به مناطق پنجگانه مراجعه ننموده است.

پایان پیام

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :