کاشف اسرار – 22 اسفند ماه 1400 بود مراسم معارفه ” مهدی محبوبی حسن کیاده ” اهل شهرستان آستانه اشرفیه ” به عنوان ” سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی گیلان ” با حضور مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی صمت در رشت برگزار شد.

به گزارش کاشف اسرار ، از زمان معرفی ” محبوبی حسن کیاده ” 9 ماه و 14 روز سپری گردیده و تاکنون آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2714 و شناسه ملی مبنی بر 10720161754عضویت او در هیات مدیره شرکت توسط روزنامه رسمی زیر نظر قوه قضاییه منتشر نشده است و هم چنان ” فریبرز سعیدی کیا ” به عنوان ” مدیر عامل ” به چشم می آید !.

طبق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.خواهان در دعوای مطروحه ذی‌ نفع نباشد.


طبق ماده 128 قانون تجارت نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌ از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

صورت جلسه عادی (بدون ثبت در اداره ثبت شرکتها و ایضاً انتشار در روزنامه رسمی)، قابلیت ترتب آثار قانونی را ندارد

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :