کاشف اسرار – بازرس کل گیلان ” برای حسن اجرای امور در 23 آذر ماه سال گذشته طی یک نامه با طبقه بندی ” عادی ” به 22 شهردار که نهاد تحت مدیریت آنان عضو سامانه ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” می باشند تذکری مبنی بر الزام به پاسخگویی صادر کرد که یکی از آنها شهرداری املش بود.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار ، شهرداری املش که نهم بهمن 1397 به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” پس از دریافت این تذکر تازه به تکاپو افتاد و پاسخ درخواست های مردم را بعد از گذشت چندین سال به وسیله سامانه مذکور ارائه داد .

شهردار فعلی املش که شهریور ماه سال گذشته به این سمت معارفه گردید هم به نهضت شهردار پیشین پیوست و علی رغم به کار گیری شخصی دیگر با نام و نام خانوادگی : ” الیاس عبد الله پور املشی ” به پاسخ شهروند پاسخ نمید هد که مستند آن عدم رویت سامانه و درخواست شهروند از چهارم نیر ماه جاری بوده که طبق قانون ترک فعل است .

طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در موسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ، حق دسترسی مردم به اطلاعات شناسایی و در سامانه متمرکز تعریف شده اسنت و باید طی مدت ده روز کاری پاسخ و درخواست شهروند برابر قانون و مقررات آن اجابت کنند.

با توجه به این که پایگاه خبری و تحلیلی”کاشف اسرار”مستند به ماده 48 فراخوان رهبر انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی ایرانی ملزم وظیفه ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام دارد،بنابراین ” ” شهردار املش ” وظیفه پاسخ گویی و اصلاح این روند را بر عهده دارند.

رهبر انقلاب: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخ گو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنان چه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.

النهایه این گزارش تلنگر برانگیز را با یکی از فرمایشات رهبر انقلاب خطاب به ” شهردار ” در باره مسئولیت پذیری به پایان می رسانیم و انتظار می رود آویزه گوش قرار بگیرد و هر چه سریعتر دلایل بی توجهی با ذکر دلیل و مستندات در اختیار افکار عمومی قرار بدهد.رهبر انقلاب : اگر توان مدیریتی ندارید ، مسئولیت نپذیرید

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :