مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از زمان انتصاب به این سمت تاکنون بارها نسبت به برگزاری نشست خبری اقدام کرده که یکی از آنها به مناسبت هفته کتاب با موضوع:”نشست خبری و مراسم رونمایی پوستر دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان در هشتم مهر ماه برپا شده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”فیروز فاصلی”در نشست مذکور نسبت به دعوت تبعیض گونه از اصحاب رسانه مبادرت کرده و بنا به تصاویر منتشر شده در سایت اداره کل تحت مدیریت وی تعدادی از صندلی ها هم خالی بوده است.

نشست خبری و رونمایی از پوستر پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان

این مسئول  دولتی باید نقش پدرانه برای اصحاب رسانه استان گیلان داشته باشد،اصحاب رسانه را زیر چتر خویش قرار بدهد،از ظرفیت همه رسانه های دارای مجوز استفاده بکند و جوری رفتار بکند تا اصحاب رسانه از دست دیگری به دوست شکایت بکنند و مشکل گشا باشد،نه این گونه باشد جلسات خبری تبعیض گونه از حیث دعوت برگزار می کند.

“فاضلی”که از چهره های دانشگاهی،فرهنگی و سیاسی در گیلان و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ایران بوده و مدیر روابط عمومی دستگاه تحت مدیریت وی هم از حامیان انتخاباتی دو آتشه “محمود احمدی نژاد”بوده از ظرفیت تمام رسانه های دارای مجوز استفاده نمی کند وباید پرسید آیا نقش پدرانه دارند؟

اینک سئوال می شود چطور در زمان اعلام تعداد رسانه های دارای مجوز در گیلان احساس افتخار به وجود می آید ولی برای دعوت از رسانه های فعال و به روز جهت حضور در نشست های خبری تبعیض صورت می پذیرد؟آیا این روند تا چه زمانی میخواهد تداوم یابد و نمی خواهد اصلاح بشود؟

با توجه به این که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان از ظرفیت همه رسانه ها جهت حضور در نشست های خبری استفاده نمی کند و متاسفانه با این اوصاف باید گفت در روی همان پاشنه قبل می‌چرخد،لکن به “فاضلی”توصیه می شود حداقل به ماده ۵ قانون مطبوعات که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری آن است توجه اساسی بکنند.

با توجه به این که وی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ایران و از خود را از حامیان دولت تدبیر و امید می داند به بند یازدهم ماده هشتم  “حقوق شهروندی در نظام اداری”مصوب شورای عالی اداری و ابلاغ شده از سوی رئیس جمهوری در امسال،توجه بکنند و به اجرای آن تن بدهند.

در این بند از ماده قانونی تاکید شده است:”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

برابر ماده ۱۹ این مصوبه،نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

برابر بند اول ماده 18 این مصوبه؛مسئولیت هیدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.

برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی ؛چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

نویسنده: خلیل اخوان اصغری

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :