کاشف اسرار-در راستای سیاست های حمایتی و تشویقی در زمینه ارتقاء توانمندیهای صادراتی ، افزایش ظرفیت های تولیدی واحدهای فعال جذب واحدهای جدید و فعال سازی واحدهای راکد، ،کارگروه رونق،تسهیل و رفع موانع تولید در منطقه آزاد انزلی به ریاست رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان شروع به کار کرد.

به گزارش کاشف اسرار،در این کارگروه؛ معاونین و مدیران مربوطه، نهادهای برون سازمانی مرتبط با واحدهای تولیدی-صنعتی منطقه، نمایندگان بخش خصوصی و مشاورین و صاحب نظران حوزه تولید به عنوان عضو حضور خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست تشکیل و شروع به کار این کارگروه، با حائز اهمیت خواندن دست آوردهایی که با ایجاد کارگروه رونق،تسهیل و رفع موانع تولید در سطح منطقه ای،استانی و ملی در زمینه افزایش توانمندی های تولیدی، اشتغالزایی و صادراتی حاصل می شود،سه محور اصلی فعالیت این کارگروه را بر شمرد.

به گفته محمد علی روز بهان؛توسعه ظرفیت تولید واحدهای صنعتی فعال موجود در سطح منطقه نخستین اولویت کاری است که براساس آن افزایش میزان تولید از طریق اضافه کردن خط تولید جدید،توسعه فضای کارخانه ای و سایر سازوکارهای مورد نیاز جهت نیل به هدف نخست،در دستور کار قرار می گیرد.

وی فعال سازی معدود واحدهای تولیدی غیر فعال و راکد در راستای تداوم سیاست های حمایتی سازمان که برآمده از سیاست های اقتصاد مقاومتی است را دومین اولویت کاری کارگروه عنوان کرد .

این مسئول،خاطر نشان کرد: الگوی موفقی که از چند سال پیش از سوی این سازمان در حال اجرا می باشد، و براساس آن تعداد زیادی از واحدهای راکد، فعال سازی شده اند باید با جدیت بیشتری پیگیری شود تا به نقطه صفر نزدیک شویم.

روز بهان ،با اشاره به لیست واحدهای غیر فعالی که از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان به کارگروه ارائه شده، تصریح کرد: برای هر یک از واحدها،برنامه مدون جداگانه ای به منظور بازگشت دوباره به چرخه تولید مد نظر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: برای هر یک از واحدها،برنامه مدون جداگانه ای به منظور بازگشت دوباره به چرخه تولید از طرقی همچون رفع مشکلات بانکی،مسائل ناشی از سوء مدیریت،تغییر فناوری تولیدی و یا بوروکراسی اداری که موجبات رکود در آن واحد شده باید مورد بررسی قرار گیرد .

به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان،راهکارهای برون رفت،در یک برنامه زمان بندی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه و نهاد مربوطه در جهت فعال سازی عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه اگر به هر دلیلی یک واحد امکان بازگشت به مسیر تولید نداشته یا در این مسیر همکاری لازم را انجام ندهد، خواستار اعمال عوارضی به منظور بازگرداندن به روند تولید شد.

این مسئول،اذعان کرد: با توجه به اشباع شهرک های صنعتی منطقه،ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی به واسطه تسریع در مسیر راه اندازی شهرک صنعتی ناحیه ۳ منطقه، سومین اولویت کاری کارگروه مزبور است که براساس آن،کار آماده سازی و بهره برداری از شهرک صنعتی جدید منطقه با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

بنابراین گزارش در این نشست مشاور طرح احداث شهرک صنعتی ناحیه سه منطقه آزاد انزلی،به ارائه گزارشی از طرح مطالعه شده پرداخت که در ادامه مدیرعامل سازمان دستوراتی در خصوص تکمیل زیرساخت های ضروری،استقرار گمرک را صادر و تأکید کرد، طرح مطالعاتی نهایی جهت تصویب به کارگروه ارائه شود.

بر اساس مصوبات کار گروه رونق،تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی، توسعه فضای شهرک صنعتی ناحیه دو منطقه به منظور افزایش ظرفیت جذب سرمایه گذاران تولیدی-صنعتی به تصویب رسید .

مدیرعامل سازمان بر لزوم بهره گیری حداکثری از تسهیلات بانک های عامل برای واحدهایی که به معنای واقعی منابع بانکی را در مسیر تسهیل و افزایش ظرفیت های تولیدی خود استفاده می کنند، تأکید کرد.

برگزاری جلسات کارشناسی رفع موانع و مشکلات تولیدی با حضور دستگاه های ذی ربط برای ارائه به کارگروه جهت تصویب از دیگر مصوبات کارگروه رونق، تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی بود.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :