کاشف اسرار – فرماندار فومن با اشاره به این که از این پس جلسات انجمن کتابخانه های عمومی در داخل کتابخانه های سطح شهرستان برگزار خواهد شد، هدف از این تصمیم را آشنایی با فضای کتابخانه های مختلف و درک مسائل و مشکلات آن ها عنوان کرد.

موسی فکور پاشاکی ” طی سخنانی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فومن به ریاست خودش ،با بیان این که در کمیته برنامه ریزی سال جاری پیش بینی اعتبار لازم برای کتابخانه ها صورت پذیرفته، خواستار اهتمام این نهاد جهت جذب اعتبارات و همچنین استفاده از ظرفیت ها جهت رفع کاستی ها و توسعه خدمات شد.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان نیز با تشکر از واریز سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی توسط شهرداری ها و همچنین تعمیر مشکل سقف کتابخانه شهر ماسوله، این اقدام را معاضدت گروهیِ ارزشمند برای این کتابخانه عنوان کرد و اظهار نمود: مشکل اساسی کتابخانه ماسوله که با وجود سال ها پیگیری، رفع نشده بود، اکنون با همکاری شهرداری و اهالی محترم ماسوله رفع شده است.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :