کاشف اسرار – دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور به مدیر عامل شرکت ساختمانی انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی سهامی خاص ” از بابت در حال ساحت بودن” اولین و تنها مجتمع تجاری ، فرهنگی و گردشگری آرش مال ” در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی ، مورد تحسین قرار داد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار ، ” حجت عبدالملکی ” امروز در جریان حضور در مجاورت ” مجتمع تجاری ، فرهنگی و گردشگری آرش مال ” پس از استماع سخنان ” آرش تقی پور دهکاء ” درباره شرکت و پروژه های اجرا شده و در دست اجرا ،ضمن قدردانی از ساخت این پروژه بر حمایت از جوانان خوب سرمایه گذار و کار آفرین از جمله : ” آرش و امین تقی پور دهکاء ” ، تاکید کرد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :