کاشف اسرار – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،نگاه استاندار گیلان برای تسهیل، رفع موانع و تسریع در فعالیت های تولید و اشتغال و سرمایه گذاری را مجدانه دانست.

به گزارش کاشف اسرار ، ” علی رسولیان ” در دیدار با ” اسدالله عباسی ” اظهار کرد: طرح توازن سرمایه گذاری صنعتی در نقاط مختلف کشور برای برقراری عدالت و توزیع سهم یک سان از سرمایه گذاری در شهرهای بزرگ و کوچک از سوی این وزارت خانه به جد دنبال می شود و در مناطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تمرکز ویژه ای بر حوزه صنعت شده است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساختها و حمایت از بنگاه های کوچک  در دستور کار وزارت صمت است، افزود: بخش تولید کشور طی سال جاری از رشد مناسبی برخوردار بوده و از ابتدای سال تاکنون هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور بهره برداری شده که نوید دهنده رشد تولید است.

این مسئول با اشاره به اینکه استان گیلان دارای 33 شهرک و ناحیه صنعتی با 933 واحد بهره بردار است، گفت: در زمان حاضر 16 هزار و 803 نفر در این تعداد واحد بهره بردار(طبق پروانه) اشتغال دارند.

رسولیان ” اضافه کرد: با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری و پیگیری های استاندار گیلان و تخصیص اعتبارات مناسب در سفر دولت سیزدهم به این استان، شاهد توسعه فعالیت های شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان باشیم.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :