کاشف اسرار-بر اساس احکام صادره از سوی مدیر عامل بانک ملی ایران،مدیر پیشین امور شعب بانک ملی در گیلان به سمت مدیر امور شعب قزوین منصوب و رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان به سمت مدیر امور شعب استان گیلان تعببن شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،براساس حکم محمد رضا حسین زاده”،محمد علی یزدان دوست”که از اسفند ۹۴ به سمت مدیر گیلان منصوب شد و “سید کوروش معالی”از زنجان،عهده دار سمت “مدیریت استان گیلان”تعیین شد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :