کاشف اسرار-یکی از پارک های جنگلی گیلان با درب بسته در روستای سیاه رود شهرستان رودبار واقع شده و در کنار آن تاسیسات ایستگاه “رسته رود”دفتر مطالعات پایه منابع آب زیر مجموعه شرکت سهامی آب منطقه ای استان نصب شده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،پس از رسیدن به روستای سیاه رود ودر ابتدای مسیر فرعی دسترسی به پارک جنگلی سیاهرود،تابلویی از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب نصب گردیده و متاسفانه به دلیل بی توجهی مدیریت آب منطقه ای استان تقریبآ رنگ از رخسار آن پریده است.ناگفته نماند موارد نوشته شده به دلیل تابش خورشید و بارش باران قابلیت خواندن و اطلاع رسانی برای مردم ندارد.

از سویی بر اساس تصویر بر گرفته از سایت شرکت آب منطقه ای گیلان در روز جاری،آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی فاقد اطلاعات بوده و در آن نوشته شده است:”موردی یافت نشد”.

نمودار آماری آب منطقه ای گیلان 23 مهر 96

اینک سئوال می شود آیا مدیر عامل آب منطقه ای استان از زمان تصدی این مسوولیت بازدیدی از این ایستگاه داشته است تا این تابلوی نامناسب را ببیند و دستور تعویض آن را بدهد؟اگر بازدید داشته است چرا این تابلوی تعویض نشده است؟آیا هزینه تعویض و نصب تابلوی راهنما جدید زیاد است و یا نیازی به تغییر نمی بینند؟چرا اطلاعات ایستگاه های هیدرومتری در سایت شرکت موجود نیست؟با مستندات و ادله پاسخ بدهند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :